Gösta Berlings saga (Suite)

1. Gösta Berling 2. Sagoberätterskan 3. Bourré 4. Elegisk melodi 5. Solrök 6. Sintram 7. Sommarsjö 8. Majorskans återkomst 9. Gavott 10. Alla tedesca 11. Kadrilj 12. Meditation 13. Legend 14. Berceuse 15. Springarevals 16. Stampen 17. Spelmanspolska 18. Rheinländer 19. Vals 20. Polkett 21. Kavaljerernas polska. Performers: members of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Torbjörn Iwan Lundquist, conductor. SR RELP 5019
Date: 1967-01-01