Orsettas visa

For voice and piano

Lyricist: Lars Forssell. From: Jag har dansat. Första samlingen.

Publisher: Bokförlaget Atlantis  
Recordings: