Det är hos mig han har varit

Drama film. Director: Arne Mattsson

Publisher: Nordisk Tonefilm 
Recordings: