Tattaren och stjärnan

Radio play

Director: Stig Törnroos

Publisher:
Recordings: