Vår- och dårvisa

For mixed choir a cappella

In: Två visor om våren. Lyricist: Torbjörn Iwan Lundquist

Publisher: Gehrmans musikförlag 
Recordings: