Invigningsblås för fyra kanaler

For brass ensemble

Instrumentation: tr I-IV, b I-IV (koriskt)

Publisher: Svensk Musik 
Recordings: