Mera om Bobo och Clarina i Smultronblomman : 6 barnvisor

Six childrens songs for voice and piano

Contents: Aprilväder. Fyra små rävar. Lilla Grå. Minimor. Nya gungan. Var är Långsvans? Lyricist: Harry Iseborg

Publisher: Warner Chappell Music Scandinavia AB 
Recordings: Mera om Bobo och Clarina i Smultronblomman