Sekund av evighet : Opera för konsertsal

For soli and three orchestras

1: 1*1*1*2* 1110 10 1 str, pf ; 2: 3*3*3*3* 4331 12 0 str; 3: a-sax, mar, el-git, org. Duration: 75 minutes. Lyricist: Karin Boldemann

Publisher: Svensk Musik 
Recordings: