Sex små sommarsånger

For voice and piano

Contents: Ute blåser sommarvind, Dacka, dacka rävaskall, Fröjdefullt sjunga de fåglar små, Vårvisa, Skatan sitter på kyrketorn, Behaglighetens hemvist

Publisher: Svensk Musik 
Recordings: Poetic and Romantic Songs