Två visor om våren

For mixed choir a cappella

Contents: Vårvisa (1959) Lyricist: Olof von Dalin ; Vår- och dårvisa (1968) Lyricist: Torbjörn Iwan Lundquist

Publisher: Gehrmans musikförlag 
Recordings: